dinsdag 9 januari 2018

Beste ouders

Vanuit de ouderraad wensen we jullie het allerbeste in 2018!

Een goede gezondheid, prachtige momenten met familie en vrienden, tonnen plezier en nog zoveel meer.

Zoals jullie weten, organiseren we met de ouderraad regelmatig activiteiten. De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor klas- en cultuurbudgetten, aankoop schoolmateriaal en spelkoffers voor onze kinderen, inrichting van de speelplaats en van het grasveld, enz.


Dus … hoog tijd voor de eerste activiteit van 2018:
de jaarlijkse pannenkoekenverkoop!


Wisten jullie dat we vorig jaar maar liefst 1.057 pakjes pannenkoeken verdeeld hebben?

Dit heeft een opbrengst opgeleverd van 2.135 euro!
Met dit bedrag zijn laptops voor in de klassen aangekocht. Super bedankt!

Net zoals vorig jaar organiseren we een wedstrijd tussen de verschillende klassen. De klas die procentueel het meeste pannenkoeken verkoopt, krijgt op school haar eigen pannenkoekenfeest!

We geven zowel een pannenkoekenfeestje in een kleuterklas, als in een lagere schoolklas. Hou onze website in de gaten, daar kunnen jullie per klas monitoren wat de stand van zaken is.


Wanneer en hoe bestellen?
· Ten laatste op dinsdag 23/01/2018 ·
Online via http://ouderraadvuurtorendrongen.blogspot.be/p/inschrijvingen.html of via bijgevoegd inschrijvingsstrookje terug te bezorgen aan de klasleerkracht

Wanneer en hoe betalen?
· Graag betalen vóór maandag 29/01/2018
· Enkel via overschrijving op het rekeningnummer: BE97 7370 2337 7649
· Mensen die het inschrijvingsstrookje invullen, noteren naam van het kind en de klas
· Mensen die online bestellen, ontvangen per mail een overzicht van het te betalen bedrag en de juiste mededeling

Wanneer worden de pannenkoeken verdeeld?
De pannenkoeken worden met het oudste kind meegegeven op vrijdag 2 februari 2018


Weetjes

· Gezien de positieve feedback, kiezen we opnieuw voor de pannenkoeken van het ‘Beauvoords Bakhuis’.

· De pannenkoeken zitten in pakjes van 500 gram (9 stuks), hiervoor betaal je 3,5 euro.

· Deze pannenkoeken zijn vers gemaakt, zodat ze kunnen ingevroren worden. Zo heb je altijd iets lekkers in huis voor bijvoorbeeld onverwachte vriendjes die komen spelen.

· Aan de ouders die meer dan 1 kind hebben op school, vragen we om bij de bestelling de verschillende klassen op te geven. Op deze manier zal de wedstrijd eerlijk verlopen, want de bestelling wordt evenredig verdeeld onder de verschillende kinderen (klassen).

· Op 2 februari is het Lichtmis, met andere woorden: traditioneel pannenkoekenfestijn! Je krijgt de pannenkoeken dus op tijd geleverd én je steunt de school van je kind(eren).


· Foto’s van je eigen pannenkoekenfestijn mogen steeds doorgestuurd worden naar ouderraad.devuurtoren@gmail.com. De leukste foto’s posten we op de website!

Alvast bedankt en veel smulplezier!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pannenkoekenverkoop 2018
De pannenkoeken worden meegegeven op vrijdag 02/02/2018 (Lichtmis). Graag onderstaand strookje meegeven met je kind(eren) ten laatste op dinsdag 23/01/2018 of pannenkoeken online te bestellen.
Naam ouder: …………………………………………………………..………………………………………………………..……..………
Naam kind: .................................................................................................................Klas: ……..……
E-mail: ...................................................................................................................................................... Bestelling:
aantal pakjes 500 g: x 3,5 euro =