woensdag 23 september 2015

Beste ouders,

Als oudervereniging lopen wij vaak in de kijker tijdens schoolactiviteiten, maar dat is natuurlijk slechts één aspect. Een ander luik is niet onmiddellijk zichtbaar, maar wel uitermate belangrijk. Via de ouderraad hebben ouders namelijk ook inspraak. We beschikken over een formeel overlegplatform met de leerkrachten en directie, de mogelijkheid om nauwer betrokken te zijn bij het schoolgebeuren, initiatieven te nemen in het belang van alle kinderen en bij te dragen tot een leuke schoolomgeving. Om deze rol als ‘spreekbuis’ voluit te kunnen spelen, doen we een beroep op ALLE ouders.
Jullie kunnen ons helpen door ons te contacteren in geval van vragen of problemen.

Hoe?
Spreek iemand van de ouderraad persoonlijk aan.
Via de ‘ouderraadbrievenbus’ naast het ‘kijkkastje’ (gesloten envelop).
Via mail: ouderraad.devuurtoren@gmail.com.

Wie een stapje verder wil gaan en zijn betrokkenheid met de school wenst te vergroten, kan zich ook via de inschrijvingsstrook in bijlage opgeven. Merk op dat we via werkgroepen werken. Dit betekent dat je kunt meespringen per activiteit die we organiseren.

Iedere ouder is van harte welkom op de statutaire vergadering van de ouderraad op woensdag 23/09/2014 om 19.00u, die doorgaat in de leraarszaal van De Vuurtoren (speelplaats kleuters, laatste deur links, trap naar boven, 1ste verdieping). Deze statutaire vergadering gaat vooraf aan de eerste ouderraadvergadering van het schooljaar.

Indien u gebeten bent door de ‘engagementmicrobe’, uw sociaal netwerk wil uitbreiden en/of gewoonweg betrokken wenst te worden bij de school, dan is deze avond de uitgelezen kans om met ons vrijblijvend kennis te maken en persoonlijk een beeld te vormen over onze werkzaamheden en doelstellingen. 

Tot binnenkort, 
De ouderraad van De Vuurtoren